STRONA GŁÓWNA
JAK PRACUJEMY...
OFERTA
SERWIS
PROMOCJE
KONTAKT
 


    Niekorzystne warunki atmosferyczne, uderzenia mechaniczne czy nieprawidłowo  
    wykonana  instalacja - znajdują  swoje  odzwierciedlenie  w  zakłóceniach  pracy 
    zamontowanego systemu. Dokonywanie  napraw  lub  regulacji  przez osoby bez
    odpowiedniego przeszkolenia lub nie posiadające oryginalnych części- dodatkowo  
    przyczynia się do szybszego zużywania się sprzętu, a często i jego uszkodzenia.

    Podpisując z nami stałą umowę dotyczącą konserwacji systemu, zapewniacie 
    Państwo  sobie ciągłą i  bezawaryjną  pracę urządzeń na  waszych  obiektach. 

    Ponadto na wykonane przez nas instalacje udzielamy gwarancji, zapewniamy 
    przeszkolenie personelu oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

    Nasi serwisanci są zawsze do Państwa dyspozycji, służąc radą i pomocą.

  
 
Top